Promotor:
Grup UNIBAIL. 5 boulevard Malesherbes
75 008 Paris
Tipus d'encàrrec:
Concurs privat en 1998. Projecte i direcció de les obres. En construcció, finalizació prevista de les obres en maig 2002.
Arquitectes de concepció:
Ricardo Bofill  Taller de Arquitectura, asistits per Ramon Collado, Arquitecte.
Arquitectes de Realizació:
Calq-Architecture i Ramon Collado.
Descripció:

LE RETIRO, PARIS

Veure més imatges

Conjunt d'oficines i parking, situat en la Cité Le Retiro, amb tres direccions: 30, rue du faubourg Saint Honoré, 33-37 rue Boissy d'Anglas et 3, rue de Surène  75008 PARIS, situat en el cor del Triangle d'Or, aprop de la Iglesia de La Madeleine i de la Place de la Concorde.
Projecte urba, amb un carrer privat al interior amb tres accesos i 22.000.- m2 de oficines, sala polivalent, restaurant, cafetería, gimnas i vestuaris, etc. i 450 plaçes de parking privat en el soterrani.
El projecte de la Cité du Retiro ha sigut concebut com una innovació espacial i técnica a partir dels espais dels paisatges o carrers interiors parisencs.
Els espais públics estan articulats formant un conjunt unic i divers. Les perspectives s'han trencat per donar una sensació de pau i varietat en funció del moviment, per obtenir una seqëncia espacial i temporal cambiant i dinàmica. Una arquitectura que te en compte el moviment, construint les seves articulacions perquè el espectador tingui constantment una percepció diferent del espai. Espais totalment nous de dimensions contrastades.
Les façanes es construiràn basicament amb vidre clar, vidre serigrafiat i mahons de vidre. El paviment del espai públic amb adoquins en Pietra Serena. Els espais interiors seràn sobris.