Promotor:
Societat Municipal Bagur S.A.
Tipus d'encàrrec:
Participació en concurs públic.
Descripció:

PLAÇA LESSEPS,BARCELONA

Veure més imatges

La proposta, el cinturó semi-enterrat, en la seva part descoberta, és soterrant-lo completament en tot el seu recorregut a través de la Plaça. Y la resta de la circulació al voltant de la plaça, conectant fins les altres vies, serà en superfície, com sempre ha estat en una ciutat, en una plaça circulació en superfíce en un sentit contrari a les agulles del rellotge.
La Plaça ha de tenir un caràcter predominant de jardí en el seu centre, conservant las especiès vegetals d’alt interés existents actuelement, en el que és el peató el que ha de dominar l’espai, inclús a les boreres al peu de les façanes dels edificis al voltant de la Plaça i en el seus passos fins el centre de la Plaça.
També ha de ser una plaça funcional, que pugui utilitzar-se en qualsevol època del any, plogui, faci fred o calor, amb en una plaça o carrer porticada, en un país nòrdic o en un país mediterrani sempre protegeix de la pluja o del sol. En aquest cas no sent una plaça porticada, proposo en un terç de la Plaça, la part més alta, la part nord una plaça coberta de 50 m x 50 m, per tenir un ús permanent la Plaça. Aquesta part coberta també pot servir per altres activitats puntuals, festes, concerts etc... Aquesta coberta també li dóna una imatge nova, tecnològica, que respecti el medi ambient, amb panels de vidre de cèl·lules fotovoltaiques, espaciades, deixant passar la llum tamissant-la, i filtrant-la. Les cèl·lules fotoelèctriques recullen l’energia de la llum, podent-se acumular e il·luminar per la nit sota la coberta, però també, la il·luminació funcional de la resta de la plaça, amb instal·lacions de vanguardia amb la fibra òptica, amb focus i fonts de llum.
També, pot fer funcionar el bombeig de l’aigua fins l’extrem de la superfície inclinada de la coberta de vidre, formant una làmina fina d’aigua, banyant de sud a nord, la coberta que al mateix temps de ser una font, netejarà la coberta caient com una fina cortina d’aigua a un estany.
Aquest estany es comunica a través d’un petit canal, il·luminat linealment amb fibra òptica per la nit, amb un estany central que està en el centre dels dos terços restants de la Plaça. Estany de grans dimensions, de poca profunditat serveix per recuperar l’antic estany de la Plaça on els nens, entre d’altres coses puguin jugar amb els seus barquets. El rumor de l’aigua i la frondositat dels arbres, serveix per enmascarar els sorolls del tráfic dels voltants.
Del centre de la Plaça, segueix l’eix principal, en diagonal, des de la Travessera de Dalt, fins General Mitre, corresponent fins al traçat del túnel. En la coberta de la qual hi ha una mica d’espesor, per evitar tenir forts desnivells, on no poden plantar-se àrbols per sí gespa.
Des de el centre, el petit canal d’aigua continua fins l’extrem del jardí en una plaça quadrada, on s’alcen quatre columnes o escultures, proposo que hi hagin quatre escultors elegits per la Ciutat, per que cada un faci una escultura diferent, conservant un element vermell total o parcial verticalment, que simbolitzaria les quatre barres de la senyera catalana, projectant-se sobre un fons groc o daurat d’un mur que es troba en l’altre costat del carrer i vist des de el punt central del camí al peu de la coberta de la Plaça. La diversitat d’escultures, simbolitzaria també la diversitat de la cultura, de la gent, de la historia, de la Ciutat, de Catalunya.
Aquesta plaça ha de ser accesible a tots, inclús a els invàlids, per això encara tenint en compte que el sostre del túnel que té un quota alta, l’estudi de camins en diagonal de la plaça i l’encreuament de camins fins la font, són sense grans disnivells, ni escales.
Altres dels elements que es proposen, a més de conservar la possibilitat d’extensió de la estació de metro, es reserva una superfície enterrada per parking, necessari en totes les ciutats com Barcelona i en particular en aquest barri, que hi ha una falta d’estacionament evident i també reservar la possibilitat de superfície per equipaments o altre usos de necessais pel Barri o la Ciutat, els quals poden integrar-se amb il·luminació natural degut al desnivell nord – sud de la plaça, en la part coberta pot tenir inclús accesos.